L'empresa
Serveis
Productes
Clients
AS/400
Cobol
Progress
Miscel-lània
.NETCOBOL


DaVinci Systems s.l. és una empresa amb tècnics amb més de 25 anys d'experiència en el món dels serveis informàtics. I com no podia ser d'altra forma el COBOL és un dels llenguatges preferits per al desenvolupament de les nostres aplicacions en les diverses plataformes per a les quals oferim serveis. Ja siguin aplicacions desenvolupades en COBOL/400 per a entorn nadiu AS/400 o ACUCOBOL, RM/COBOL i MICROFOCUS/COBOL per a entorns Unix i Windows les nostres aplicacions desenvolupades en COBOL, algunes amb més de 20 anys d'antiguitat, segueixen vigents i en constant evolució.

El llenguatge COBOL va néixer en 1954 i el principal motiu del seu èxit és que va néixer com un llenguatge orientat als negocis i amb una sintaxi i semàntica senzilles basades en l'idioma anglès. La gran quantitat d'aplicacions de negoci existents desenvolupades en COBOL fan que COBOL segueixi sent encara un dels llenguatges més usats en l'actualitat com s'ha pogut comprovar amb la gran demanda de programadors COBOL que ha hagut para l'adaptació d'aplicacions a l'any 2000 i a l'euro.

Després d'un període d'estancament en l'evolució del llenguatge, actualment existeixen entorns de programació en COBOL totalment gràfics, amb orientació a objectes i que per al desenvolupament d'aplicacions empresarials no tenen gens que envejar a altres entorns més populars com Visual Basic, Delphi, Powerbuilder etc. En COBOL tot són avantatges ja que a més de dur incorporat un sistema de tractament de fitxers indexats de gran estabilitat i robustesa avui dia es poden fer aplicacions COBOL d'interfície gràfic amb SQL incrustat, el que permet que mitjançant aplicacions *cobol es pugui accedir a la major part de bases de dades SQL del mercat. Per si això fora poc la escalabilidad de potència de procés dels ordinadors que suporten el llenguatge COBOL fa d'aquest el llenguatge ideal per a desenvolupament d'aplicacions que deguin suportar un gran nombre d'usuaris.

Molts han estat els llenguatges que han pretès competir amb COBOL arribant-se fins i tot a pronosticar que COBOL tenia els dies contats. La realitat no obstant això és que molts d'aquests llenguatges han desaparegut i el COBOL segueix vigent actualment. En contrast amb altres llenguatges més de de moda actualment podríem definir d'aquesta forma les principals característiques i avantatges del llenguatge COBOL :

 • Autodocumentat
 • Simple
 • No propietari
 • Eficient
 • Universal
 • Obert
 • Complet
 • Escalable
 • Madur
 • Portable
 • Fiable i provat

Precisament la escalabilidad i la portabilidad del llenguatge ha permès que molts dels nostres clients hagin pogut conservar i rendibilitzar la inversió efectuada en les seves aplicacions a mesura que han anat creixent i canviant de plataforma tecnològica. Una aplicació desenvolupada en ACUCOBOL s'executa sense cap canvi tant en plataformes Windows, com en plataformes Unix i Linux. ACUCORP és el fabricant de ACUCOBOL i disposa de runtimes perquè les nostres aplicacions cobol s'executin en la màquina que el client prefereixi des d'un simple PC, passant per qualsevol Unix propietari, fins a en els més moderns processadors de 64 bits PowerPC que incorporen els nous AS/400 o iSeries/400 .

PRODUCTOS DE ACUCORP
ACUCOBOL-GT ® Sistema de desenvolupament COBOL
Serie de Interoperabilidad extend 6 Interactuant amb altres llenguatges i tecnologies
AcuBench ® Entorn de desenvolupament integrat
AcuConnect ® Processament distribuït i Client Lleuger (Thin Client)
Tecnologías de Internet COBOL en l'internet i en el World Wide Web
AcuODBC ® y AcuODBC Server Interfície de dades per a Windows
AcuServer TM Servidor de dades distribuïdes
Línea de Productos Acu4GL ® Accés a força de dades relacionals (RDBMS)
AcuSQL ® Accés a força de dades relacionals usant ESQL