L´empresa
Serveis
Productes
Clientes
AS/400
Cobol
Progress
Miscel-lània
.NETServeis


Xarxes
Disseny i implementació de xarxes IP, SNA, Frame-Relay.
Accés a xarxes a través d'internet.
Configuració de Xarxes Privades Virtuals.
Configuració i manteniment de routers CISCO e IBM 2210.
Instal·lacions de cablejat estructurat per a veu i dades.
Sistemes
Tècnica de sistemes AS/400 (avalat per certificació de IBM).
Tècnica de sistemas UNIX.
Tècnica de sistemas WINDOWS NT.
Software
Desenvolupament d'aplicacions a mida.
Implantació de ERP's SYMIX, SAP, PG/400, GEMINIX, IZARO.
Disseny i desenvolupament de webs i aplicacions per a internet.
Desenvolupament d'aplicacions per al comerç electrònic (e-comerce).
Hardware
Venda de hardware.
Instal·lació i configuració de sistemes Windows, Unix, Linux y AS/400
Seguretat i protecció de dades
Desenvolupament de polítiques de seguretat
Anàlisi i prevenció de riscos